807970
* * * Товари для технічного обслуговування автомобілів та догляду за ними. PrimaLine - інтернет магазин - м.Івано-Франківськ, МТС (099)485-37-60

Умови гарантії

ПОЛОЖЕННЯ

про гарантію та повернення товарів, проданих «PrimaLine»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Оригінальна запасна частина - це деталь, яка призначена для поставки на конвеєр чи для забезпечення дилерської мережі автовиробника з метою гарантійного та післягарантійного обслуговування і ремонту. Оригінальна запчастина має на собі та/або своєму пакуванні логотип автовиробника і Код, за яким її ідентифікують згідно документації (програмного забезпеченням) автовиробника.
1.2. Будь-яка інша запасна частина, незалежно від виробника і пакування, є неоригінальною.
1.3.Гарантія – це надбане Покупцем при підписанні Договору право на безоплатну заміну запасної частини (далі - Товару), який визнано таким, що не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок виробничого дефекту.
1.4. Покупець має право звернутися з гарантійною претензією до Продавця.

2. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ.
2.1. Гарантійний строк на Товари, за винятком електричних, складає:
2.1.1 Для оригінальних Товарів - 6 (шість) місяців з моменту отримання Товару Покупцем.
2.1.2. Для неоригінальних Товарів - 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту отримання Товару Покупцем.

2.2. Гарантійні зобов’язання Продавця виконуються за дотримання Покупцем наступних вимог:
2.2.1. Надання документу, який підтверджує придбання даного Товару у Продавця.
2.2.2. Надання замовлення-наряду на монтаж Товару на автомобіль на СТО, яка є офіційним дилером виробника, - для оригінальних Товарів або сертифікованій СТО - для неоригінальних Товарів, в якому вказані відомості про автомобіль та перелік робіт по встановленню Товару.
2.2.3. Надання копії сертифікату СТО на проведення даного виду робіт.
2.2.4. Надання технічного висновку СТО про непрацездатність (дефектність) Товару.
2.2.5. Надання документа про сплату виконаних на СТО робіт.
2.2.6. Відповідності Товару специфікації автомобіля (неоригінальний Товар є повноцінним аналогом і замінником оригінального Товару).
2.2.7. Експлуатації автомобіля належним чином, без експлуатаційних перевантажень.
2.2.8. Обслуговування автомобіля відповідно до рекомендацій виробника.

2.3. Гарантія на Товар не розповсюджується в разі:
2.3.1. Нормального зношення Товару.
2.3.2. Пошкодження Товару внаслідок ДТП або недбайливої експлуатації.
2.3.3. Несправностей Товару, який належить до паливної системи та/або системи вихлопу газів автомобіля, що виникли внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі, внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину.
2.3.4. Пошкодження, в тому числі, підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації.
2.3.5. Шуму (скрипу) гальм.
2.3.6. Зовнішніх пошкоджень Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення.
2.3.7. Дефектів, несправностей або корозії Товару, що виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)
2.3.8. Експлуатаційного зносу і нормальної зміни стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання.
2.3.9. Відсутності у замовленні-наряду на монтаж Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей, без чого Товар може вийти з ладу.
2.3.10. Товар відноситься до категорії витратних матеріалів.

2.4. Гарантійний строк на електричні Товари не встановлюється, а гарантія на них обмежується фактом працездатності на момент монтажу.
2.5. Неоригінальний Товар може мати деякі конструктивні відмінності від оригінального аналога, внаслідок чого його монтаж на автомобіль може потребувати додаткових робіт.

3. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.
3.1. Покупець вправі вимагати заміни Товару в період дії гарантійного строку при дотриманні умов даного Положення.
3.2. Покупець інформує Продавця про настання гарантійного випадку в будь-якій зручній для нього формі.
3.3. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає документи згідно з п.2.2 даного Положення разом з Товаром та пакуванням.
3.4. Штрих-код з номером замовлення на пакуванні або безпосередньо на Товарі якщо Товар було поставлено без пакування, має бути цілком збережений.
3.5. Відсутність пакування та/або штрих-коду з номером замовлення можуть бути причиною відмови в розгляді гарантійної претензії.
3.6. Строк розгляду гарантійної претензії складає 3 (три) календарних дні з моменту отримання усіх матеріалів.
3.7. Продавець має право провести незалежну експертизу несправного (дефектного) Товару у разі незгоди з технічним висновком СТО, яке його надало.
3.8. Строк проведення незалежної експертизи складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання усіх матеріалів.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВЯ’ЗАНЬ.
4.1. Продавець вивчає усі надані матеріали та інформує Покупця про порядок гарантійної заміни або про відмову в визнанні гарантійного випадку із обґрунтуванням такого рішення.
4.2. У разі прийняття рішення про задоволення гарантійної претензії, Продавець інформує про це Покупця електронною поштою і поставляє Товар на заміну дефектного впродовж 20 (двадцяти) календарних днів.
4.3. При неможливості поставити Товар на заміну дефектного, Продавець повертає Покупцю фактично сплачену вартість Товару згідно п.3.1.5 Договору.
4.4. В період розгляду Продавцем гарантійного випадку на Товар, придбання Покупцем аналогічного Товару в третіх осіб не є підставою для повернення йому грошових коштів, навіть при подальшому визнанні Продавцем гарантійного випадку.
4.5. При задоволенні гарантійної претензії відповідальність Продавця обмежується виключно вартістю Товару.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.
5.1. Повернення Товару передбачене у випадках і порядку, які встановлено даним Положенням.
5.2. Покупець має право повернути Товар, що був поставлений Продавцем, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, у наступних випадках:
5.2.1. Підбір Товару здійснювався Продавцем на підставі запиту за VIN-кодом або самостійно Покупцем із застосуванням опції «Перевірити замовлення» при оформленні Замовлення, але Товар не може бути встановлений на автомобіль.
5.2.2. Пересортиця - помилкова заміна Товару з вини Продавця.
5.2.3. Гарантійний випадок, визнаний Продавцем відповідно до процедури, визначеної даним Положенням.
5.2.4. Невідповідна якість Товару, виявлена в ході його передачі-прийняття згідно з п.3.3.9 Договору.
5.3. Товар, який було вже встановлено на автомобіль або який був у користуванні, поверненню не підлягає, за виключенням гарантійних випадків.
5.4. Неоригінальні Товари, які мають конструктивні відмінності від відповідних оригінальних Товарів, але підлягають монтажу на автомобіль, хоча б і за необхідності проведення додаткових робіт, поверненню не підлягають.
5.5. Товар може бути повернутий Продавцю тільки за умов збереження його товарного вигляду, неушкодженого пакування і наявності усіх наявних ярликів на пакуванні або Товарі (окрім випадків, вказаних в п.3.3.9 Договору), а також у супроводі документу, що підтверджує його придбання у Продавця.
5.6. Повернення Товару Покупцем обов’язково має бути узгодженим з Продавцем.
5.6.1 В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: терміни, перевізник тощо.
5.6.2. Неузгоджене повернення Товару призводить до фінансових витрат у вигляді пені за зберігання на складі транспортної компанії та подальшої утилізації не затребуваного Товару.
5.6.3. Усі ризики та фінансові витрати внаслідок неузгодженого повернення Товару несе Покупець.
5.7. Платіж за повернутий відповідно до вимог п.5.2 даного Положення Товар зараховується на баланс Покупця на Сайті або переказується на його рахунок в строк згідно законодавства України після отримання Продавцем Товару.

© PrimaLine 2012